LA INDUMENTÀRIA I LA SEUA REPERCUSSIÓ EN LA IMATGE PERSONAL/LA INDUMENTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA IMAGEN PERSONAL-La forma de vestir ens delata. 
-Tots invertim mes o menys temps en el nostre arreglament personal.
 -El vestit és font d'informació 'a la vista' amb gran potencial comunicatiu. 
-El vestit i l'adorn són una prolongació de nosaltres mateixos, que a més de la seua funció protectora permet expressar la nostra personalitat. Per a transmetre una bona imatge hem d'estar a gust i sentir-nos segurs (com ja vaig dir ahir) ,deguem conéixer el nostre cos, així podrem saber que és el que ens assenta bé i que és el que no hem d'usar.
 A continuació vos deixe les pautes que s'ha de seguir per a conéixer-nos el nostre cos:
 -Mesurament de muscles i cadera: (Usarem un espill i dos barres) Una vegada posicionats davant de l'espill, ens posem les barres en paral·lel deixant-les caure des de cada un dels muscles i fins a les caderes. 

Si les barres estan mes o menys paral·leles i estan mes o menys estretides: Tenim forma COLUMNA. Si estan mes separades i no tens cintura marcada: forma RECTANGULAR. Si tens la cintura marcada: forma RELLOTGE D'ARENA. 
Si les barres s'eixamplen en els muscles: Tenim forma TRIANGULAR INVERTIT. 
Si les barres s'estretixen en els muscles: forma TRIANGULAR.
Si el nostre cos tendix a acumular greix en la part central i és arredonit: forma OVAL. 
Si el nostre cos és amb grans pits, cintura prima, natges tornejades i caderes arredonides: forma GUITARRA.
Ara que ja coneixem el nostre cos podem saber que part hem de dissimular o ressaltar.

 -Forma COLUMNA:Definir la cintura, crear corbes. No utilitzar grans escots. Hem de realçar el pit amb detalls, muscleres. Utilitzar escots arredonits o ovalats. Van ben tot tipus d'estampats, mànegues fanal, cinturons amples.
 -Forma RECTANGULAR: No marcar la cintura. Jaquetes per damunt del maluc, camises i tops senzills de talls simples. Pantalons en el maluc, vestits senzills i rectes. Abrics sense cinturó.
 -Forma RELLOTGE D'ARENA: Marcar la cintura. Enamores que seguisquen les esbosses naturals sense aportar volum. Camises entallades i jaquetes amb cintura marcada. Pantalons ajustats en maluc i lleugerament acampanats. Evitar vestits rectes, i enamores amples en la cintura.
-Forma TRIANGULAR INVERTIT: Suavitzar muscles, desviar l'atenció a la zona de malucs. Enamores d'esbosses simples al bè, usar colors foscos en part superior. En part inferior qualsevol tipus d'estampat, volum. Pantalons de pinces o amb butxaques laterals. 
-Forma TRIANGULAR: Potenciar muscles, suavitzar el maluc. Usar volum en els muscles. Colls grans i escots oberts. Estampats i brillants en part superior. En part inferior teixit fosc i sense volum, pantalons rectes o lleugerament acampanats. No usar cigarrets. No li van les enamores entallades.
 -Forma OVAL: Fer que el cos parega llarg i lleuger. Evitar volums. Usar colors de la mateixa gama,prendas que acaben en el maluc, mànega japonesa, Pantalons de tall clàssic, rectes. Vestits de tall imperi li afavorixen molt.
-Forma GUITARRA: Compensar el volum dels pits amb la resta del cos, enamores que seguisquen les esbosses del cos, evitar teixits rígids. En part superior tons foscos i evitar esbosses horitzontals i enamores molt ajustades. Usar escots en pic no molt profund. Els tops sempre amb tibant. Pantalons de tall recte i amb la part inferior eixamplada, evitar cigarrets. 

Estos són uns quants consells que vos deixe hui, en la pròxima publicació aprofundira un poc mas. . 

Una salutació: Glenda.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-La forma de vestir nos delata.
-Todos invertimos mas o menos tiempo en nuestro arreglo personal.
-El vestido es fuente de información "a la vista" con gran potencial comunicativo.
-El vestido y el adorno son una prolongación de nosotros mismos, que además de su función protectora permite expresar nuestra personalidad.

Para transmitir una buena imagen debemos estar a gusto y sentirnos seguros (como ya dije ayer),debemos conocer nuestro cuerpo, así podremos saber que es lo que nos sienta bien y que es lo que no debemos usar.
A continuación os dejo las pautas a seguir para conocernos nuestro cuerpo:
-Medición de hombros y caderas: (Usaremos un espejo y dos barras)
Una vez posicionados delante del espejo, nos ponemos las barras en paralelo dejándolas caer desde cada uno de los hombros y hasta la cadera.
Si las barras están mas o menos paralelas y están mas o menos estrechadas: Tenemos forma COLUMNA. Si están mas separadas y no tienes cintura marcada: forma RECTANGULAR. Si tienes la cintura marcada: forma RELOJ DE ARENA.
Si las barras se ensanchan en los hombros: Tenemos forma TRIANGULAR INVERTIDO.
Si las barras se estrechan en los hombros: forma TRIANGULAR.
Si nuestro cuerpo tiende a acumular grasa en la parte central y es redondeado: forma OVALO.
Si nuestro cuerpo es con grandes pechos, cintura delgada, nalgas torneadas y caderas redondeadas: forma GUITARRA.

Ahora que ya conocemos nuestro cuerpo podemos saber que parte tenemos que disimular o resaltar.

-Forma COLUMNA:Definir la cintura, crear curvas. No utilizar grandes escotes. Debemos realzar el pecho con detalles, hombreras. Utilizar escotes redondeados u ovalados. Van bien todo tipo de estampados, mangas farol, cinturones anchos.
-Forma RECTANGULAR: No marcar la cintura. Chaquetas por encima de la cadera, camisas y tops sencillos de cortes simples.
Pantalones en la cadera, vestidos sencillos y rectos. Abrigos sin cinturón.
-Forma RELOJ DE ARENA: Marcar la cintura. Prendas que sigan las lineas naturales sin aportar volumen. Camisas entalladas y chaquetas con cintura marcada. Pantalones ajustados en cadera y ligeramente acampanados. Evitar vestidos rectos, y prendas anchas en la cintura.
-Forma TRIANGULAR INVERTIDO: Suavizar hombros, desviar la atención a la zona de caderas. Prendas de lineas simples en hombros, usar colores oscuros en parte superior. En parte inferior cualquier tipo de estampado, volumen. Pantalones de pinzas o con bolsillos laterales.
-Forma TRIANGULAR: Potenciar hombros, suavizar la cadera. Usar volumen en los hombros. Cuellos grandes y escotes abiertos. Estampados y brillantes en parte superior. En parte inferior tejido oscuro y sin volumen, pantalones rectos o ligeramente acampanados. No usar pitillos. No le van las prendas entalladas.
-Forma OVALO: Hacer que el cuerpo parezca largo y ligero. Evitar volúmenes. Usar colores de la misma gama,prendas que acaben en la cadera, manga japonesa, Pantalones de corte clásico, rectos. Vestidos de corte imperio le favorecen mucho.
-Forma GUITARRA: Compensar el volumen de los pechos con el resto del cuerpo, prendas que sigan las lineas del cuerpo, evitar tejidos rígidos.
En parte superior tonos oscuros y evitar lineas horizontales y prendas muy ajustadas.
Usar escotes en pico no muy profundo. Los tops siempre con tirantes.
Pantalones de corte recto y con la parte inferior ensanchada, evitar pitillos.

Estos son unos cuantos consejos que os dejo hoy, en la próxima publicación profundizare un poco mas.
.

Un saludo: Glenda.

1 comentarios:

  1. Glenda serrá un plaer!! Si treballes més l'estetica y la perruqueria podriem possar les imatges sobre el tema! Espere el teu email! :)

    ResponderEliminar

 

Mis momentos Instagram

Mis tweets

Mi FAN PAGE Glenda Estilista